Célok, tevékenység

A Társaság célja

 

A Magyar Szülészeti és Perinatológiai Aneszteziológiai Társaság célja, hogy tagjainak tevékenységét elősegítve interdiszciplináris szakmai, tudományos, fórumot teremtsen hazai és nemzetközi kapcsolatok létrehozásához, elősegítse a szülészet, perinatológia, neonatológia, szülési fájdalomcsillapítás és a szülészeti anesztézia hazai (egyetemi, posztgraduális) és nemzetközi szintű oktatását, állást foglaljon a szülészet, perinatológia, neonatológia, a szülési fájdalomcsillapítás és a szülészeti anesztéziai ellátás irányelveit illetően.

 

A Társaság tevékenysége

 

Feladatának tekinti a következőket:

A szülészeti aneszteziológiával, perinatológiával foglalkozó tagok (szülészek, aneszteziológusok, neonatológusok) interdiszciplináris önkéntes társulásán alapuló, a szülészeti-nőgyógyászati anesztézia területén a klinikai és tudományos munkát összehangoló és segítő, érdekfeltáró tevékenységet végző, hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő tevékenységet folytasson.

 

Feladata, hogy saját szakterületén elősegítse az országos szintű társadalmi és etikai feladatok megoldását és aktívan részt vegyen a közvélemény a szülészet, a perinatológia, a neonatológia, a szülési fájdalomcsillapítás és a szülészeti anesztéziáról alkotott véleményének alakításában, a gyors és szakszerű tájékoztatásban.

 

A Társaság céljai megvalósítása érdekében javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a szakterületét érintő döntések, jogszabályok, állásfoglalásokat illetően.

 

Tagjainak szakmai érvényesülését előmozdítandó, mindezek érdekében oktatóbázisokat hoz létre, pályázatokat ír ki, emlékérmeket és díjakat alapít, bekapcsolódik a szakirodalom szerkesztésébe, ill. terjesztésébe.

 

A Társaság kapcsolatot épít ki más országok hasonló tevékenységet folytató szervezeteivel. Tudományos tapasztalatcserét, valamint nemzetközi és hazai kongresszusokat szervez.